Публикация

МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ' 2018 - много интересна програма и практически уъркшоп

МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ' 2018 - много интересна програма и практически уъркшоп

За втори път в България, Български фармацевтичен съюз /БФС/ и Българското сдружение за онкологична фармация /БСОФ/ организират основен Мастър клас по онкологична фармация. Събитието ще се проведе в гр. Пловдив, Парк-хотел Санкт Петербург в периода 21.06.2018 - 24.06.2018.


Тази година обучението се провежда като съпътстващо събитие в рамките на Българските фармацевтични дни 2018г. Тридневният курс дава базови знания и умения, свързани с приготвянето на цитостатици, според Европейските стандарти за качество и Добрата фармацевтична практика.

 

Програмата е разработена от European Society of Oncology Pharmacy /ESOP/ като обучението ще се проведе от лектори от България и ESOP.

 

Ето и програмата на събитието по дни и часове: 

 

Четвъртък – 21.6.2018

14:00–14:15    Откриване     

Маг.-фарм. Цветанка Вълчанова, маг.-фарм.Велина Григорова БСОФ         

14:15–15:00    Необходимост от стандарт за качество в областта на онкологичната фармация.      Маг.-фарм. Велина Григорова         БСОФ

15:00–15:45    Проект на ESOP "Жълта Ръка"    

                          Маг.-фарм. Велина Григорова         БСОФ

15:45–16:00    Кафе-пауза

16:00–16:45    Класификация и механизъм на действие на антинеопластичните лекарства.       Маг.-фарм. Велина Григорова        БСОФ

16:45–17:30    Приготвяне на цитостатици – изисквания за помещения и оборудване в болничните аптеки.   Маг.-фарм. Велина Григорова      БСОФ

 

Петък – 22.6.2018

9:00–9:45        Приготвяне на цитостатици – лични предпазни средства.           

                          Маг.-фарм. Мариана Енева   МБАЛ „Надежда“

9:45–10:30      Приготвяне на цитостатици – използване и изисквания към медицински изделия, помощни материали и документацията.         

                          Маг.-фарм. Мариана Енева         МБАЛ „Надежда“

10:30–10:45    Кафе-пауза                 

10:45–11:30    Физико-химична стабилност на цитостатици      

                          проф. Ален Астие     ESOP

11:30–12:15    Биоподобни лекарства – предимства и недостатъци       

                        проф. Ален Астие    ESOP

12:15–12:30    Дискусия                    

12:30–13:30    Обяд               

13:30–14:15    Мониторинг на средата и лекарствените продукти.

                        Маг.-фарм.Ахмет Боснак     ESOP

14:15–15:30    Поведение при случайно разсипване на цитостатици.     

                             Маг.-фарм. Мариана Енева         МБАЛ „Надежда“

15:30–15:45    Кафе-пауза                 

15:45–17:15    Перорална химиотерапия – предизвикателства.   

                         Маг.-фарм.Ахмет Боснак    ESOP

17:15–17:30    Дискусия                    

 

Неделя – 24.6.2018

9:00–12:00      Практически уъркшоп – индивидуални задачи за всеки от участниците, работа по групи и дискусия на казуси, свързани с доставка, съхранение, приготвяне, отчитане, изхвърляне и приложение на цитостатици. 

Модератори:

Маг.-фарм. Велина Григорова   БСОФ                                 

Маг.-фарм. Цветанка Вълчанова   ПОБФБ

Маг.-фарм. Мариана Енева   МБАЛ „Надежда“

Маг.-фарм. Надежда Григорова  УМБАЛ „Св.Георги“    

Може да изтеглите програмата от прикачения файл.

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари