Публикация

-5% ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА ЗА REGULATORY UPDATE WORKSHOP 2018

-5% ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА ЗА
REGULATORY UPDATE WORKSHOP 2018

През януари 2018 г. ЕК прие законодателно предложение в областта на ОЗТ, което предоставя единен подход в оценката на добавената стойност при ОЗТ, с унифициране на клиничната ефективност в страните членки.


На 1.06.2018 г., Българска асоциация за лекарствена информация ще проведе едно от най-значимите събития във фарма сектора за годината - уъркшоп "Regulatory Update – Brexit implications for MAHs, Market Access (HTA); Off-Label Use of Medication for Children; Orphan Drugs;  Drug Supply - Falsified Medicinal Products – updatе”.

Събитието ще се състои в ИНТЕРПРЕД СТЦ, зала София, с начало 9:00 ч.

 

Участниците в уъркшопа ще се запознаят:

с възможностите и  ролята  на предизвикателствата, които ОЗТ представляват в ЕС и България;  

с последствията от Брекзит за ПРУ - генерични и иновативни компании, които до 29 март 2019 г. следва да актуализират редица дейности, вкл. и с нашите институции (НЗОК);

с предизвикателствата в областта на off-label  use при лекарствените продукти за педиатрична употреба;

- с информация от представителя на България в Комисиите за редки болести и лекарства-сираци в ЕМА;

с българския опит в ОЗТ;

 

Лектори ще бъдат д-р Мира Павлович - Ганасция (Франция), д-р Бирка Леман (Германия), представители на ИАЛ, НЗОК, Медицински университет - София, БОВЛ и други.

От днес до 11.05.2018 г. са в сила промоционални условия за регистрация!

Всяка заявена регистрация до края на седмицата е с -5% отстъпка от редовната такса за участие. 

Регистрационна форма и детайлна програма са публикувани на интернет страницата на БАЛИ - www.badibg.org 

 

Коментари