Публикация

3 000 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ В СЪБОТА

Основните проблеми пред съсловието са недостигът на кадри, липсата на работещи млади специалисти в здравната система, ниските възнаграждения и липсата на диференцирано заплащане, недостатъчните възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие


Над 3 000 специалисти по здравни грижи ще излязат на  протест за достойни заплати на  12 май 2018 г., когато се отбелязва Международният ден на сестринството. Началото на протеста  ще бъде дадено в 11:00 часа на площад "Независимост" в София. Организатор е  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи с подкрепата на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Конфедерацията на независимите синдикати в България. 

В протеста ще се включат специалисти по здравни грижи от цялата страна (медицински сестри, акушерки, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори). Подкрепа са заявили съсловни и пациентски организации.  На площада ще присъства лично г-н Пол Да Рав - генерален секретар на Европейската федерация на сестринските асоциации  (EFN) .

Основните проблеми пред съсловието са недостигът на кадри, липсата на работещи млади специалисти в здравната система, ниските възнаграждения и липсата на диференцирано заплащане, недостатъчните възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие и др.

В момента у нас работят около 25 000 медицински сестри, а на системата са нужни още 30 000. Акушерките наброяват 4 000, а са необходими още толкова. Средната възраст на медицинските сестри е 53 г., а на акушерките  - 51 г. 

На протеста ще бъде прочетена декларация, която е адресирана до председателя на Здравната комисия  в 44-то Народно събрание, министър-председателя и министъра на здравеопазването. В нея за залегнали следните основни искания:

 

1. Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.

 

2. Промяна на модела на финансирането на здравната система, която да доведе до достойно оценяване на труда ни - стартова заплата в размер на три минимални работни заплати за страната.

 

3. Задължително спазване на Колективния трудов договор, за да се постигне диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация.

 

4. Ясна визия за кариерното ни развитие - задължително участие на държавата и работодателите в кариерното израстване и продължаващото обучение.

 

5. Приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.

 

Коментари