Публикация

НЗОК ще плати 215 млн. лв. за прегледи при специалист и изследвания през 2010 г.


През второто тримесечие на 2010 г. на изпълнителите на извънболнична помощ са разпределени с 50 хил. повече направления за специализирани медицински дейности и с 500 хил. лв. повече като стойности на медико-диагностични дейности, спрямо определените за първото тримесечие на годината.

Месечните разпределения са направени на база бюджетните средства на НЗОК,  предвидени за годината - 154 млн. лв. за специализирана медицинска помощ и 61 млн. лв. за медико-диагностична дейност.

Националната здравноосигурителна каса съобщава още, че по-малкият брой на направленията, предвидени за общопрактикуващите лекари през тази година, е продиктуван от промяната в нормативната уредба за прегледите при специалист.

Според НРД 2010 за децата до 18-годишна възраст личните лекари могат да издават неограничен брой направления за консултация със специалист по повод остро състояние, като тези направления са извън определените стандарти. До миналата година тази възрастова граница беше 14 години.

Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат няколко показателя - възраст на пациентите, хронични заболявания, профилактични прегледи и др. По данни от предишни години в някои лекарски практики остават като неусвоени направления и суми за изследвания, а в други се очертава преразход.

За да се избегне това и да се направи преразпределение, е необходимо лекарите, при които остават неусвоени направления, да заявят това в районната здравноосигурителна каса, за да бъдат средствата пренасочени там, където е необходимо.

НЗОК напомня, че всеки изпълнител на извънболнична медицинска помощ има право да надвишава с 10% подадените му за тримесечие направления за преглед и изследвания. Допустимите надвишения от 10%, които не са изразходени през съответното тримесечие, могат да бъдат използвани до края на годината.

Остава и възможността средствата да бъдат надвишавани с още 15%, като в този случай трябва да бъдат компенсирани от следващо тримесечие.

При постъпили мотивирани искания от страна на договорни партньори за отпускане на допълнителен брой направления за прегледи и изследвания по повод остри състояния, РЗОК следва да отпуснат такива, съобразно заделения си резерв и определените месечни бюджети.

БЛС обяви днес, че регулативните стандарти са намалели с около 30% през първото тримесечие на годината.

Коментари