Публикация

ХРОНИЧНА ТАЗОВА БОЛКА ПРИ ЖЕНАТА

ХРОНИЧНА ТАЗОВА БОЛКА ПРИ ЖЕНАТА

Алекси Алексиев* *Студент в Медицински университет "проф. д-р. Параскев Стоянов" - гр. Варна


В презентацията ще бъдат разгледани понятие, етиология, патогенеза и видове болков синдром. Кога болката в таза се превръща в хронична и кои са най-честите причина за нейната поява при жените. Какво поведение можем да предприемем при пациентка с такава патология. Какво е лечението и как можем да променим качеството на живота при тези пациентки.

Коментари