Публикация

ВЪЗМОЖНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ЛИПСА НА ОВУЛАЦИЯ

ВЪЗМОЖНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ЛИПСА НА ОВУЛАЦИЯ

Атанасова Б.1,Атанасова М.2, Джепкова А.1 ,Големанов Г.3 , Доц. д-р Иванов П., д.б.3 , Доц. Комса – Пенкова Р., д.б.3 1 Медицински Университет Плевен ,факултет Медицина ,студент медицина IV курс 2Университет Ковънтри,Великобритания,факултет Наука и Здраве,сектор Диетика и Хранене


ВЪВЕДЕНИЕ: Когато се установи бременност,често това състояние не се оказва така безпроблемно и леко. В проучването се засяга темата за синдром на поликистоза на яйчниците(СПКЯ) и генетичните фактори водещи до развитието му. СПКЯ е хетерогенетично ,многофакторно репродуктивно смущение. Наблюдава се огромно агресивно въздействие върху физиологията и метаболизма на индивида и може да доведе до различни заболявания като диабет тип2,сърдечно съдови заболявания,абдоминално затлъстяване и ановулаторни цикли. Ановулацията при жените,диагностицирани със СПКЯ досега не е напълно изяснена. Това проучване се проведе за да се изследва съществува ли действителна връзка между инхибитора на плазминогенния активатор ( PAI 1) ,СПКЯ и ановулацията. Материали и методи За това проучване ангажирахме 100 жени ,разделени в две групи,съобразени с възрастта и теглото-case и controls. 75 от жените са с СПКЯ и 25 от тях са в групата на контролите. И двете групи са изследвани в една и съща лаборатория при същите условия. Всички участнички дадоха писмено съгласие. От всяка група се взе ДНК проба за анализ и бе попълнен въпросник по темата с отворени и затворени въпроси. Резултати Двете групи бяха съгласувани по възраст и BMI(индекс на телесна маса)

Средната обиколка на талията при жените със СПКЯ ,при средна възрастова група 26 години(тегло 67 и BMI равен на 24,31) , е по-висока от тази при контролите (средна възраст 26+/-3,тегло 65кг, BMI =22,49) Няма значима разлика в BMI или в активността на PAI 1 при жени с СПКЯ в сравнение с контролите. По-драстична разлика се забелязва при броя на жените от групата на СПКЯ с мутация при PAI 1. Жените с 4G/5G са 47% последвани от мутация 4G/4G в 34% и другите с 5G/5G само в 19% От друга страна се забелязва,че процентът на жените с PAI 1-мутация 4G/4G е най-висока точка,която е свързана с целта на проучването. Заключение Ранното начало на наднорменото тегло или затлъстяване играят значителна роля в развитието на СПКЯ с PAI 1-мутация ,които са свързани с ановулацията. Съществуват реални доказателства за повишен риск от ановулаторна плодовитост при жени със СПКЯ. 5-10% от жените по света страдат от този синдром според СЗО. Бъдещи проучвания и сътрудничество са повече от необходими и ние ще продължим да питаме и откриваме.

Коментари