Публикация

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ

Елис Ахмедова* , Ак. Петя Дилова** *Студент в Медицински Университет-Плевен ** УМБАЛ „Георги Странски”


 

Резюме: Съвременните препоръки за поведение по време на раждането на здрави жени с нискорискова бременност са насочени към: уважение към раждащата жена, ефективна комуникация между специалистите, оказващи грижи и раждащата, и възможност за присъствие на придружител по време на раждането. Раждането е физиологичен процес, а качествените грижи по време на раждането са ориентирани към жената, не само изпълнение на определени клинични практики.

Коментари