Публикация

Докладване на нежелани лекарствени реакции от пациентите в България (ВИДЕО)

Изявата на нежелани лекарствени реакции е сериозно предизвикателство за общественото здраве


Най-честите нежелани лекарствени реакции могат да бъдат идентифицирани още на етапа на предрегистрационните клинични проучвания, докато по-редките по честота могат да бъдат установени едва в реалната клинична практика. Цялата лекция, представена от Деян Рашков,  може да видите във видеото:

Коментари