Публикация

Решаването на проблемите на хората с увреждания - приоритет за МЗ


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова се срещна с представители на Националния съвет на хората с увреждания. Сдружението включва 19 организации, защитаващи интересите на близо 180 000 души.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с подобряване работата на ТЕЛК, отнасящи се до своевременното издаване на експертните решения, сроковете за обжалването им, съобщи МЗ.

Министър Борисова потвърди, че ведомството отдава приоритетно значение на решаването на проблемите на хората с увреждания и се ангажира направените конкретни предложения за нормативни промени да бъдат взети под внимание.

Коментари