Публикация

България ще бъде домакин на най-големия световен форум в ехокардиографията

България ще бъде домакин на най-големия  световен форум в ехокардиографията

Световни и български специалисти ще обсъждат нови за България методи за превенция на сърдечно- съдови заболявания


България ще бъде домакин за първи път на 24тия Световен конгрес по ехокардиография. Едно от най-големите и значими събития в областта на неинвазивната диагностика в кардиологията ще се проведе от 17 до 20 май в кк Албена. В своята 35-годишна история, това е петото издание на форума на територията на страна в Европа. Организатори на конгреса са International Society of Cardiovascular Ultrasound/ISCU/, Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и Работна група по неинвазивна образна диагнoстика в кардиологията

В рамките на четиридневния конгрес ще гостуват над 90 лектори от САЩ, Великобритания, Мексико, Южна Кореа, Франция, Индия, Австрия, Италия, Белгия и други. България също ще се представи с над 20 водещи имена от кардиологията. Очаква се мероприятието да посетят над 600 български и чуждестранни гости.

Двадесет и четвъртото издание на конгреса ще даде възможност на лекари и специалисти от цял свят да представят своите знания и опит в областта на ехокардиографията, фокусирайки се върху темата: "Последни постижения в областта на ехокардиографията и сърдечно-съдовата образна диагностика". Научната програма ще обхване всеки аспект на сърдечно-съдовата медицина и възможностите за неинвазивно изобразяване за диагностика и терапия. "Предвидените в програмата модули ще бъдат разумна смес между клиничното образование и най-новите научни разработки, като се имат предвид потребностите различни специалисти в областта на медицината – кардиолози, хирурзи, инвазивни кардиолози, анестезиолози, рентгенолози, спешни медици, ултразвукови  специалисти, парамедици и др.", заяви доц. д-р Красимира Христова, председател на Фондацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и на Работната група по неинвазивна образна диагностика.

В програмата на 24тия Световен конгрес лекарите ще могат да чуят и проф. Навин Нанда, създател на триизмерната и трансезофагеална ехокардиография. В специална лекция той ще представи последните и най-нови достижения на 3Д ехокардиографията.  

В четирите дни от конгреса са предвидени както лекционни модули, така и уникална интерактивна сесия, базирана на казуси, които ще бъдат коментирани от международни и български експерти.  Част от предвидените за дискусия теми са интервенционална ехокардиография, решаване на клинични проблеми, оценка при спешни състояния, както и поведение при пациенти с вродени пороци. По време на форума ще бъдат представени нови методи за неоперативно лечение на клапни заболявяния, както и за превенция на инсулт чрез изследване, обединяващо експертизата на ехокардиографията и интервенционалната кардиология. Методиката не се прилага към момента у нас, но страната разполага със специалисти и апаратура, които позволяват приложението й. Това ще помогне за ранна диагностика, респективно за намаляване рисковете от инсулт в следствие на тромбоза нв лявото предсърдие. Тази уникална методика ще бъде представена съвместно от водещи международни специалисти и проф. Иво Петров, национален консултант по кардиология.

Коментари

Още статии от автора