Публикация

НЗОК ще плати договорените средства с чуждите здравни фондове

НЗОК ще плати договорените средства с чуждите здравни фондове

Осигурителният фонд изпълнява поетите задължения


На свое заседание на 14 май 2018 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие информация за изпълнение на плана за разпределение на средствата за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност по Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.

Институцията изпълнява стриктно поетите задължения

 

като през тази година ще изплати в пълен размер предвидените в плана средства към германските здравноосигурителни фондове – 35 385 484 лв. 
 
Средствата, планирани за заплащане на неприключени суми по искове от други държави членки на ЕС, са в размер на 68 300 хил. лв.

Планът предвижда през 2018 г. да бъдат изплатени по искове на други държави още 32 914 516 лв.

 

На Австрия - 6 379 204 лв., на Холандия – 1 742 797 лв., на Кипър – 289 567 лв., на Швейцария – 493 691 лв.
 
В плана НЗОК залага средства в размер на 700 000 лв. за възстановяване на извършени разходи от осигурени лица за спешна и неотложна помощ при престой в друга държава членка на ЕС и 4 000 000 лв. за заплащане на договорни партньори на институцията за оказана медицинска помощ на чужди осигурени граждани по време на престоя им в България.
 
Общо по плана за 2018 г. са разпределени определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства в размер на 73 000 000 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност.
 

Коментари

А кога ще плати дължимото на българските болници?