Публикация

Фармацевтичната услуга - предизвикателства и нови хоризонти (ВИДЕО)

Очертана е новата тенденция, свързана с изместване фокуса от лекарствата като продукт, към човека като цялостен субект


Причини за нарушаването на връзката "пациент-лекар-фармацевт" се търсят в свободата на избор и надценената здравна култура. Влошеното качество на фармацевтичната услуга в малките общини и отдалечените населени места се свързва с ограничения достъп до здравни грижи, липсата на аптеки и жизненоважни лекарства. Пълната презентация представена от Мирослав Мирчев, може да видите във видеото.

Коментари