Публикация

Иновативни лекарстводоставящи системи в лекарствени форми за локално приложение (ВИДЕО)

Предизвикателствата пред съвременната технология на дермални форми са свързани с доставката на хидрофилни и високомолекулни съединения през Stratum corneum (SC)


Налага се разработването на методи за повишаване на пенетрацията и перкутанната абсорбция - химични, биохимични и физични. Химичните методи се свеждат до три основни механизма - разрушаване на строго подредена структура на липидите в SC, взаимодействие с епидермалния кератин и подобряване на разпределението на лекарственото вещество в кожата. Пълната презентация представена от Антония Андонова, може да видите във видеото:

Коментари