Публикация

МЗ и УНИЦЕФ с кампания за превенция на морбили


Министерството на здравеопазването и УНИЦЕФ планират съвместна информационна кампания сред уязвимите социални групи за превенция на морбили. Целта е повишаване на здравната култура и запознаване с ползата от имунизации за предотвратяване на заразните заболявания, съобщи МЗ.  

Здравният министър проф. Анна-Мария Борисова се е срещнала с представителя на УНИЦЕФ за България Таня Радочай. Основни теми на разговора са били продължаване на сътрудничеството в редица области, сред които адаптацията на децата след извеждането им от домовете за медико-социални грижи, ограничаване на изоставянето на деца след раждането им, образоване на младите семейства за осигуряване на правилното здравно развитие на децата им.

Проф. Борисова е подчертала значението, което здравното ведомство отдава на взаимодействието с организацията за решаването на тези въпроси.

 

Коментари