Публикация

Връзката между артериалната хипертония и мозъчно-съдовата болест - основен фокус на кампания на БЛХ

Поредица от инициативи ще отбележат Световния ден на хипертонията


На 17 май Българската лига по хипертония традиционно ще отбележи Световния ден на хипертонията, която продължава да бъде глобален и социално значим проблем с тенденции към влошаване. В партньорство с Български червен кръст, фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“, Асоциацията на студентите медици в България, Microlife България и др., в 11 града от страната ще се проведе здравна кампания под надслов „НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – НОРМАЛЕН СЪРДЕЧЕН РИТЪМ – ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ИНСУЛТ“, финансирана от дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш".

Безплатни прегледи в 11 града. Вижте програмата

Артериалната хипертония е сериозен медицински, социален и икономически проблем

в световен мащаб, който засяга все повече млади хора и деца. Тя заема особено важно място сред сърдечно-съдовата патология, от една страна, като заболяване, а от друга - като самостоятелен рисков фактор, водещ до влошаване качеството на живот и преждевременна смърт. Артериалната хипертония често става причина за сърдечносъдови усложнения, мозъчен инсулт, инфаркт на миокарда, сърдечна и бъбречна недостатъчност.

 

Всяка година 7 млн. души по света умират, а 1,5 млрд. развиват усложнения на артериалната хипертония. В България смъртността от сърдечносъдови заболявания е изключително висока - 67.5% от всички смъртни случаи, като 9.3% от тях се дължат на хипертонична болест. У нас болните от хипертония са 2 млн. души. Всеки шести хипертоник не знае за заболяването си, а всеки трети - пренебрегва високите стойности на кръвното си налягане. Възрастовата граница все повече спада, юношите с хипертония у нас са около 5%.

 

За България болестността от артериална хипертония е около 45% за хората в напреднала възраст, като по данни от ежегодните срезови проучвания на Българската лига по хипертония, провеждани в Световния ден на хипертонията, процентът на хората с добре контролирани стойности на артериалното налягане между 35 и 45%. Процентът не резистентните хипертоници в световен мащаб е между 10 и 20%.

 

Докато за артериалната хипертония съществуват много възможности за лечение, то за изброените усложнения от нейното закъсняло и недосататъчно лечение, не винаги има достатъчно добро лечение, особено, ако е приложено късно, което да осигури не само удължаване на живота, но и живот в комфорт.

Акцент на тазгодишната кампания на БЛХ

е връзката между артериалната хипертония и мозъчно-съдовата болест. Съществуват множество пътища, по които остро или хронично повишеното артериално налягане води до увреждане на мозъчните функции, като води до развитие на исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт, множество лакунарни инфаркти в мозъчното вещество, нарушена авторегулация и периоди на хипоперфузия (нарушено хранене), тромбоемболични инциденти в резултат на предсърдно мъждене и пр. Около 77% от пациентите с първи клинично изявен инсулт са имали стойности на артериалното налягане над 140/90 mmHg. Причината за това са промените, които настъпват в сърдечния мускул при еволюцията на артериалната хипертония, които обичайно се проявяват 4-5 години след нейната давност - задебеляване на лявата камера и увеличаване размера на лявото предсърдие. Синусовият ритъм е нормалното физиологично състояние на сърцето. В промененото ляво предсърдие настъпват структурни, функционални и електрофизиологични промени, които заменят нормалния синусов ритъм с предсърдно мъждене (аритмия). Установено е, че 80% от мозъчните инсулти могат да бъдат предотвратени чрез навременно и адекватно лечение на артерериалната хипертония.

Пациентът и самостоятелно измереното от него артериално налягане

заема ключово значение в борбата с хипертонията и нейните усложнения. В тази връзка, в националните здравни кампании, провеждани всяка година в Световния ден на хипартонията, БЛХ добави още един акцент в скрининга,  специално  насочен към откриване на предсърдно мъждене. Това е измерване на кръвно налягане с портативен апарат, снабден с Afib-технология за откриване на предсърдно мъждене, без ЕКГ. Апаратът е подходящ за скрининг в домашни условия за проследяване ефективността на лечение на пациенти с хипертония и/или с риск от предсърдно мъждене. Друг важен момент е комплексното лечение на всички рискови фактори. Изолираното повлияване на всеки един от тях поотделно (артериална хипертония, затлъстяване, дислипидемия, тютюнопушене, захарен диабет) е недостатъчно.

 

Независимо от общодостъпната информация за значението на артериалната хипертония и важността на лечението й, от информираността на обществото за проблема, съществува известно закъснение в поставяне на диагнозата, започване на лечение и придържане към предписанията. Разработването и привеждането в действие на конкретни проекти и програми за борба с рисковите фактори за артериална хипертония, могат да бъдат ефективни само чрез създаване на широка функционална мрежа за активно взаимодействие, включваща семейството, обществените структури, образователните и здравните институции.

Коментари