Публикация

МЗ е осигурило лекарствата за пациентите с ХИВ 

МЗ е осигурило лекарствата за пациентите с ХИВ 

Преразпределени са резервите, закупени са допълнителни количества


Министерството на здравеопазването е осигурило на територията на цялата страна лекарствените продукти, необходими за лечението на пациентите с ХИВ инфекция.

 

Това уточнява ведомството, което е получило

сигнал от пациентска организация за липсващи медикаменти за ХИВ в специализираните центрове в Стара Загора и Варна

Към момента за УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД в Стара Загора са осигурени всички заявени за месеците май и юни 2018 г. видове и количества антиретровирусни лекарствени продукти.

 

Лекарственият продукт с INN Darunavir е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти и чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писма с рег. №33-21-34/09.05.2018 г. и рег. №33-21-55/11.05.2018 г.

 

Лекарственият продукт Stocrin film coated tablet 200 mg x 90 (INN Efavirenz) е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

 

Лекарственият продукт с INN Emtricitabine/Tenofovir disoproxil film-coated tablet 200/245 mg x 30 е осигурен чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №20-Р-60/09.05.2018 г.

 

За УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - гр. Варна заявените за месец май 2018 г. опаковки от лекарствения продукт с INN Darunavir, за който се отнася сигналът на пациентската организация, са осигурени чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018г.

 

Преразпределение на резерва на МЗ към болниците

 

С цел осигуряване непрекъснатост на терапията на HIV позитивните пациенти Министерството на здравеопазването е предприело следните действия:

 

1. Преразпределени са всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, крайни получатели по Наредба № 34/2005г. по следните позиции:
- Darunavir;
- Raltegravir;
- Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни;
- Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни;

 

2. Допълнителни количества са закупени от МЗ на стойност до 30 000 лв. без ДДС по всяка от следните позиции:
- Darunavir – доставен на 10.05.2018 г.
- Raltegravir – доставен на 14.05.2018 г.

 

3. За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000 лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.

 

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на CredoWeb. Изтеглете го безплатно от Google Play или App Store.

 


 

Коментари

г-н Илия Илиев
16 май 2018 22:16

Циганите разнасят всички видове Хепатит и Сифилис,СПИН и ХИФ са измислица зада се прикрие бройката на болните от заразни болести мангали!