Публикация

Българо-италианско здравно сътрудничество


Здравният министър проф. Анна-Мария Борисова и регионалният министър на здравеопазването на италианската автономната област Фриули-Венеция-Джулия Федерика Сеганти подписаха споразумение.

Документът предвижда сътрудничество в здравеопазването и информационните технологии, обмяна на опит и добри практики между лекари, медицински сестри и експерти от лечебни заведения, както и взаимодействие в изследователската дейност в областта на биомедицината.

Проф. Борисова изтъкна, че постигането на целите на споразумението ще подпомогне здравната реформа у нас. Тя информира за планираното преструктуриране на болничната помощ в съответствие с европейските стандарти.

„Помощта на италианската страна за изграждане на информационни системи в сферата на здравеопазването е от голяма полза за целия сектор”, посочи проф. Борисова. Целта е страната ни да изгради завършена електронна система, включваща електронна здравна карта, електронно здравно досие и електронна рецепта.

Федерика Сеганти съобщи, че в резултат на извършването на подобна реформа в италианската автономната област е намален броят на болниците, но се е увеличил обемът на дейностите в доболничната помощ.

Реална е възможността България като член на ЕС да стане водеща в общ проект в областта на информационното обслужване за страни от региона. Предстои отварянето на проект по линия на програмите за Източна Европа на стойност 10-12 млн. евро, каза Федерика Сеганти.

До юли заинтересованите страни трябва да заявят параметрите на своето участие в проекта, след което той да бъде представен пред органите на ЕС, съобщава още Министерството на здравеопазването.

Коментари