Публикация

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЗОК, ИАЛ, ОЗТ КОМИСИЯ, МУ-СОФИЯ И БОВЛ ЩЕ УЧАСТВАТ В БАЛИ СЕМИНАРА НА 1 ЮНИ 2018

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЗОК, ИАЛ, ОЗТ КОМИСИЯ, МУ-СОФИЯ И БОВЛ  ЩЕ УЧАСТВАТ В БАЛИ СЕМИНАРА НА 1 ЮНИ 2018

Д-р Мира Павлович-Ганасция (Франция) и д-р Бирка Леман (Германия) ще представят последствията за ПРУ след Брекзит и новия ОЗТ проекто-регламент в ЕС


През януари 2018 г. ЕК прие законодателно предложение в областта на ОЗТ, което предоставя единен подход в оценката на добавената стойност при ОЗТ, с унифициране на клиничната ефективност в страните членки.

 

На 1 юни 2018 г., БАЛИ ще проведе семинара "Regulatory Update - Brexit implications for MAHs and NHIF recommendations (generic & innovative); EU Draft - HTA- Regulation; HTA - Challenges in Bulgaria; Off-Label Use of Medication for Children; Orphan Drugs;  Drug Supply - Falsified Medicinal Products – updatе". Събитието ще се състои в Интерпред - СТЦ София, зала София, с начало 9:00 ч. 

 

Участниците в събитието ще се запознаят с:

•последствията от Брекзит за ПРУ - генерични и иновативни компании, които до 29 март 2019 г. следва да актуализират редица дейност;

•прeдизвикателствата след Брекзит за ПРУ - генерични и иновативни компании; НЗОК ще посочи препоръките си към холдерите след Брекзит;

•предизвикателствата относно новия ОЗТ – проекто - регламент в ЕС;

•ОЗТ предизвикателства в България, представени от председателя на ОЗТ Комисия;

•предизвикателствата в областта на off-label  use при лекарствените продукти за педиатрична употреба;

•информация от представителя на България в Комисиите за редки болести и лекарства-сираци в ЕМА; 

 

По време на семинара ще бъдат организирани и два мини уъркшопа, по две от най-горещите теми в сектора: ЕМА/Brexit и HTA, с цел задълбочаване познанията на участниците в посочените две подтеми.


 

Детайлна програма и регистрационна форма са публикувани на интернет страницата на асоциацията www.badibg.org.

Регистрацията продължава до изчерпване на свободните места.

Коментари