Публикация

Клиничен случай на заден импинджмънт синдром на глезен Артроскопско лечение

Артроскопско лечение на заден импинджмънт синдром при 18 годишна балерина


Задният глезенен импинджмънт синдром е харектерен за активни спортисти и особено при хора занимаващи с балет и свързан с болка при максимална плантарна флексия в глезенната става и при натоварване.

Причината за развитието му основно е наличието на Os Trigonum, хипертрофирал Рrocessus posterior tali или негова фрактура.

В представения клиничен случай се касае за 18 годишна балерина с болка в областта назадния отдел на лява глезенна ства, засилваща се при натоварване и заставане на пръсти, което води възпрепятстване на професионалните и задължения.

При клиничния преглед се установи оток и палпаторна болезненост в областта на левия ахилес и болка при максимална плантарна флексия.

От рентгенографията се установи изразен Os Trigonum.

 

Пристъпи се към консервативно лечение, физиотерапия и две локални апликации с PRP, с временен ефект, което ни принуди да преминем към артроскопско лечение.

 

 

Със стандартни постеромедиален и постеролатерален достъп се проникна в задния отдел на лява глезенна става

 

При огледа се установи  Os Trigonum с последваща резекция.

 

www.youtube.com/watch?v=CmS0DgRyIIw&feature=youtu.be

 

Гладък постоперативен период, с предстояща рехабилитация.

 

                                                                                                           Д- р Хубенов, Д-р Атанасов

Коментари

Ударно-вълновата терапия или т.нар. Shock Wave Therapy - както преди, така и след оперативната интервенция е изключително показана при такива пациенти. Важно е да се дозира налягането и честотата на вълната за добър терапевтичен ефект. Въпрос на знания и опитност е!