Публикация

БЛС: Време е да се даде приоритетна тежест на доболничната помощ

БЛС: Време е да се даде приоритетна тежест на доболничната помощ

Поне 15% от бюджета на НЗОК трябва да се отделят за специализирана извънболнична помощ


Българският лекарски съюз проведе кръгла маса на тема „СИМП – състояние и перспективи“. В рамките на събитието се проведе дискусия на тема: „Как да предотвратим унищожаването на специализираната извънболнична помощ?“.

 

Във форума взеха участие представители на законодателната и изпълнителната власт, големи общини в България, представители на лечебни заведения от СИМП, пациентски организации, съсловни организации, синдикати, медицински лица и други.

 

Д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС, откри събитието, като призова за съсловен синергизъм и обединение около общи политики.

Необходимо е цялото съсловие да има обща визия за подобряване на здравния сектор и респективно на медицинската услуга. Всички сме наясно, че проблемите са много и няма да се решат за един ден, но наша е задачата да поставим основите на промени, които да доведат до ефективно и качествено здравеопазване, коментира д-р Грозев. 

 

Председателят на съсловната организация допълни, че

най-сериозният проблем в сектора продължава да бъде липсата на реална оценка на труда

на медицинските специалисти и на изпълняваните медицински дейности, което на практика дестабилизира цялото здравеопазване. 

 

„Работещите в сектора са най-точният коректив, на това което може и трябва да се промени“, коментира председателят на здравната комисия д-р Даниела Дариткова. 
Тя допълни, че е важно всички да работят единно за благополучието на пациентите, без да има разпокъсване на отделните нива в обслужването и предоставянето на медицинската услуга.

 

Дисбаланс в здравния сектор

Проф. Георги Михайлов, член на здравната комисия и народен представител от „БСП за България“, изрази притеснения от съществуващия дисбаланс в сектора. 

 

Според него той може да бъде разрешен чрез последователна и колективна работа между институциите и съсловните организации, изнасяне на дейности от болнична в извънболнична помощ, с което лечебните заведения за болнична помощ ще се разтоварят от излишни процедури и ще се издигне ролята на СИМП в сектора, и не на последно място, спешно остойностяване на медицинските дейности.

 

Д-р Галинка Павлова, зам.-председател на БЛС, представи доклад за състоянието и перспективите на специализираната извънболнична помощ. 

 

За пореден път, като основен проблем за лекарското съсловие се открои недофинансирането на сектора, подценяването на СИМП, и ниските заплати на всички медицински лица, в т.ч. и на специалистите по здравни грижи.  

Проблемите на различните нива в системата не се решават, а само се задълбочават. Ресурсът, необходим за ефективното функциониране на специализираната  доболнична помощ, е 15%, а не 6%, колкото се отделя в момента, коментира д-р Павлова. 

Според проучване, направено от БЛС сред 176 заети в извънболнична помощ медици, стана ясно, че 

Средната работна заплата на специалистите е между 850 и 950 лв. 

„Липсата на остойностяване труда на лекарите и на медицинските дейности води до прогресиращ отлив на кадри и в резултат 65% от работещите колеги в СИМП са на възраст между 55 - 65 години“, добави д-р Павлова. 

 

В проучването се очерта сериозен дефицит на специалности по области – липсват кардиолози, ендокринолози, офталмолози, невролози, педиатри, пулмолози и др. 

 

„Лечебните заведения трупат и дългове, като 80% от ДКЦ-тата имат неразплатени задължения към НАП, към доставчици и задължения по трудови възнаграждения. Сградният фонд също е в лошо състояние – 67,4% и повече от половината ДКЦ-та имат нужда от ремонт, но не могат да го финансират сами“, каза още д-р Павлова.

Мерки за оздравяване на сектора

На форума бяха изведени дългосрочни и краткосрочни мерки за оздравяване на сектора и в частност на специализираната доболнична помощ. Всички присъстващи подписаха декларация, съдържаща обсъдените решения и препоръки, която ще бъде внесена в Министерството на здравеопазването, здравната комисия и НЗОК. 

 

Част от мерките включват въвеждане на електронно здравеопазване, увеличаване на обемите и цените на дейностите, изпълнявани от лекарите в СИМП, възможност за изнасяне на дейности от болничната в извънболничната помощ, разширяване на опциите за диспансеризация на пациенти с хронични заболявания, остойностяване на медицинските дейности труд и други.  

Коментари

Знаете ли работя 42г От създаването на лекарския съюз всяка година едни и същи номера,ВАЙКА НЕ ДО БЕЗБОЖИЕ И ВСЕКИ ПЪТ СХЕМАТА ЕДНА И СЪЩА .ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА НЯМА ЛИМИТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ СЛЕД НОВА ГОДИНА НЯМА ДОГОВОР ОТНОВО ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИМИТИТЕ,ХАЙДЕ НАПАРАВЕТЕ СМЕТКА ЛЕКАРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ КОЛКО ВРЕМЕ РАБОТЯТ СПОКОЙНО.А как ще има специалисти?Работят песионери и пред пенсия ,защото младите се ориентират много бързо и не се хвърлят да работят по дкц-та , не се занимават изобщо със здр каса.наближава времето ,когато няма да има кой да работи със здр каса .И всички тези пожелания,срещи и,, грижи,, на всякакви институции са просто само приказки.До кога СПЕЦИАЛИСТИТЕ ЩЕ ЧАКАТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ДА СЕ СМИЛЯТ НАД ТЯХ И ДА ИМ ПРАТЯТ ТОЗИ ЗЛАТЕН ТАЛОН ,КОЙТО ТАЗИ ГОДИНА СТРУВА С 50 СТ ПОВЕЧЕ ОТ МИНАЛАТА!!!!!

Проблема в СИМП е известен отдавна, когато се дискутира нов Рамков договор се говори за преминаване на част от боничната дейност в доболничната, но само до там.  Оправдания винаги се намират.

На такива форуми всички участници подкрепят остойностяването на медицинските дейности вече повече от 15 години, но в реалността говорят" Виждате ли, значи, парите в бюджета не са достатъчни за да стигнат за всички дейности и пак си караме бюджетния начин. За стоматолозите също не стигат, но има реално доплащане и реално се ползва тяхната дейност. Я някой да каже при тях има ли свръхконсумация на дейности и надвишаване на лимитите. Всички мълчат. Само лекарите сме престъпници и крадливи и ако за нещо си поискаме цена,реална, нереална и каквато и да е веднага ставаме алчни и мошеници. Работещите в сектора според д-р Дариткова най-ясно виждат проблемите, но това е само за форумите, а в реалността никой не ги пита и дори постоянно лекарите да говорят никой не им обръща внимание. Погледът във кацата е прикован. Лалала.

Ала - бала! Лекарския съюз отдавна е казионен на здравната каса. С лобита,разделящи ,а не обединяващи гилдията. Някои на постовете си  май стигнаха до пенсия. С тази си политика направиха думата "специалист" в медицината смешно понятие.И сега само си чешат езиците,догодина ще е същото.А членския внос отново ще нарастне. Интересно,ако не беше задължително членството или бяха повече от 1 лекарки съюз колко колеги биха членували в него?

така е-само приказки и никакви действия! Ама и ние не ставаме като съсловие-много сме инертни и разединени. а вече-и възрастни и уморени. Но това не е оправдание! защото няма да останат млади тук.Е,то може и държава скоро да няма...