Публикация

МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ' 2018 - много интересна програма и практически уъркшоп

МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ' 2018 - много интересна програма и практически уъркшоп

За втори път в България, Български фармацевтичен съюз /БФС/ и Българското сдружение за онкологична фармация /БСОФ/ организират основен Мастър клас по онкологична фармация. Той ще се проведе гр. Пловдив, Парк-хотел Санкт Петербур, в периода 21-24 юни 218г.


И днес продължаваме с кратко представяне на лекторите във Втори Мастър клас по Онкологична фармация' 2018. Тази година с много интересна програма и практически уъркшоп.

 

Програмата е разработена от European Society of Oncology Pharmacy /ESOP/ като обучението ще се проведе от лектори от България и ESOP. Тридневният курс дава базови знания и умения, свързани с приготвянето на цитостатици, според Европейските стандарти за качество и Добрата фармацевтична практика.

 

Водещ лектор от България е маг.-фарм. Цветанка Вълчанова - ръководител на Българската делегация в ЕSOP. Тя е Председател на Българското сдружение за онкологична фармация, член на УС на БФС и член на Висшия съвет по фармация към Министъра на здравеопазването.

 

Маг.-фарм. Вълчанова е ръководител на болничната аптека при СБАЛХЗ, гр. София, има придобита специалност за следдипломно обучение по Клинична фармация и сертификат от ESOP за успешно преминат Мастър клас по онкологична фармация – трето ниво.

 

Програмата на събитието по дни и часове, може да видите в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари