Публикация

ЕС: Трансгранично сътрудничество в областта на ценообразуването на лекарства

ЕС: Трансгранично сътрудничество в областта на ценообразуването на лекарства

Страните със съвместна дейност в областта на оценката на добавената стойност на лекарствата


С Декларацията от Ла Валета се оформя инициатива, която ще е по-мащабна и от BеNеLuxA. Девет държави, включващи Кипър, Малта, Италия, Испания и други, искат да последват примера на BеNеLuxA и реално да започнат работа по инициативата, създадена миналата година. Страните ще провеждат съвместна дейност в областта на оценката на добавената стойност на лекарствата и съвместното договаряне на цени. 

Учреден е технически комитет за определяне на приоритетността на лекарства

които да са предмет на преговори, въз основа на болестите, които лекуват, разходите и съобразно това дали са свързани с потребност от лечение, която все още не е посрещната. 
Агенции от две страни-членки след това ще оценяват добавените ползи от лекарствата. 

Групата в момента разглежда лекарство за рядка болест

както и второ такова, което не може да бъде назовано, посочи представител на изпълнителния съвет на Португалската агенция по лекарствата и член на комисията. 
Крайната цел е договаряне на цени на тези две лекарства за население, което е близо една трета от всички жители на Европа. Португалия и Испания месец преди старта на Групата обявиха, че желаят съвместно да договарят цени на лекарства. Преди това обаче страните следва да вземат решения по много въпроси. Някои от тях са дали цените ще се определят за всички държави или ще има ценови диапазони за различните страни; с кого ще преговарят производителите на фармацевтични продукти – с всеки национален орган поотделно или с по-малка група от представители на държавите. 

Някои държави искат ценови тавани, докато по-малките страни държат на фиксирана цена

сподели неофициален представител на инициативата. По-големите държави искат определянето на ценови граници, които националните органи да договарят, защото вече имат опита, счита същият източник.

 

Друга група, също учредена миналата година, е от страни от Централна Европа (Полша, Унгария, Словакия и Литва). Независимо от различията в националните правни уредби, страните желаят да предприемат първите стъпки за съвместно договаряне на цени на лекарства. 

Координационен комитет с представители от всички страни избира лекарствата, по които да се преговаря

Марчин Ринковски, началник на отдела за международно сътрудничество на полското Министерство на здравеопазването, посочва, че едно от първите лекарства, за които се мисли, е за лечение на рак на гърдата.

 

Единно е мнението, че съвместното договаряне на цени е непозната област с много неизвестни, и че сътрудничеството на страните при договарянето на цени и споделянето с други държави на информация за параметрите, постигнати от различните национални органи с даден производител, е важно. Здравният министър на Литва Аурелиус Верига се надява това да доведе до мащабно намаление на цените за неговата страна, тъй като при обединяване позицията на договаряне е по-силна. Остават и предизвикателствата, свързани с различията в нормативна уредба и честата промяна на законодателството в отделните държави.

 

Източник: Politico Pro

Коментари