Публикация

Няма отклонения в качеството на питейната вода в София

Показателите са в норма, консумирането на вода в столицата не крие рискове


Питейната вода на територията на град София отговаря на изискванията за качество.
Това информира Столичната регионална здравна инспекция.

 

Вчера в социалните мрежи се появиха публикации за опасна за употреба вода в столицата. 

 

От здравната инспекция посочват, че

показателите от извършвания постоянен (група А) и периодичен (група Б) мониторинг на водата са в норма

 

„Стойностите на показателите от изследваните контролни проби са в съответствие с изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“, изтъкват от инспекцията.

 

И уверяват всички жители и гости на столицата, че

консумацията на питейната вода не крие риск за здравето на хората

Здравните власти призовават гражданите да черпят информация от достоверни източници, каквито са институциите.

Коментари