Публикация

МБАЛ „Тутракан“ осъди касата за неплатена надлимитна дейност

МБАЛ „Тутракан“ осъди касата за неплатена надлимитна дейност

НЗОК трябва да плати и лихва за просрочието


Многопрофилна болница за активно лечение „Тутракан” АД осъди НЗОК по три дела за надлимитна дейност за март и за декември 2016 г. 

 

Това информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

 

По едното дело касата е осъдена да заплати на лечебното заведение 26 793 лв., по другото - 33 815 лв., а по третото - 38 615 лв. 

 

НЗОК е осъдена също да плати законната лихва за просрочието и всички съдебни разноски

„При извършени и отчетени от изпълнителя случаи, извън случаите на спешна диагностика и лечение на пациенти, на стойност, надвишаваща определената месечна стойност в приложение № 2 към договорите с НЗОК, в писменото уведомление до директора на РЗОК изпълнителят на БМП посочва причините за допускане извършването на такива хоспитализации.

 

От прочита на тези разпоредби може да се направи извод, че в тези случаи дори не е необходимо да се аргументира искането. Това изискване изключва случаите на спешна диагностика и лечение, каквито основно са разглежданите случай, тъй като е невъзможно да се предвиди броят на спешните случаи, а така също и видът им. 

Налице е безусловно основание за корекция на утвърдения за лечебното заведение бюджет

 

когато се касае за случаи на спешна диагностика и лечение“, се посочва в мотивите на съда към решението.

 

Две от трите решения вече са потвърдени от Апелативен съд - Варна, който предстои да се произнесе по жалбата на НЗОК и по третото.

Коментари