Публикация

Новости на роботизираната хирургия в урологията

От 24 до 26 май в Правец ще се проведе национален конгрес по урология


Високотехнологичното лечение на рака на простата е една от водещите теми на „XII национален конгрес по урология“. Форумът ще се проведе от 24 до 26 май 2018 г. в Правец. Участниците ще бъдат запознати с използването на

da vinci XI в урологиятароботизирани и лапароскопски операции

при терапията на тази патология. Очаква се, за първи път в България, да бъде представена работата с новия апарат Да Винчи от клас XI, като неговите възможности ще бъдат демонстрирани на живо.

 

Една от пленарните сесии в програмата е посветена на заболяванията на бъбреците. Основно внимание тук е отделено на онкологията, трансплантациите и имунологичните методи на лечение.

 

По време на научния форум ще бъде обърнато внимание и на туморите на пикочните пътища. Лекциите в този панел са посветени на хирургичното лечение, интравезикалната химиотерапия и новостите в имунотерапията.

 

Важно място в програмата заемат и

пластично-реконструктивните операции на пикочните пътища,

половия член, а също така терапията при инконтиненция на урината и лечението на пикочополови фистули.

 

В рамките на конгреса ще се проведе и пленарна сесия на професионалистите по здравни грижи. Сред разискваните теми ще бъдат спецификите при храненето на пациенти  с трансплантиран бъбрек, поведението при лечение на трудно зарастващи рани и участието на операционната сестра при трансуретрална резекция на пикочен мехур и простата.

Коментари