Публикация

Подобрение на човешкото поведение чрез лечебни растения /Монография/

Фитопсихофармакологията или действието на лечебни растения, може да е удачен път за справяне с нарушеното човешко поведение, защото има достъп до двата най-съществени източника на полезен ефект – когнитивния потенциал и лостовете за емоционална регулация на поведенческите изяви


Тази книга е своеобразно продължение на научно-практическото излагане на принципите на Фитопсихофармакологията и Холистичната медицина след първите  две книги в тази посока (Пировски Л.Т., Пировски Н.Л., Психофармакология на любовта, в кн. „Магия бяла в лунна нощ”, ”Бон”, Благоевград, 2008; и Пировски Л., Пировски Н., Й.СтайковаПировска, Искам-мога-трябва - холистичен модел на здравето, 2010г., под печат) и е предназначена да предостави точна и обширна научна информация и системен холистичен начин на мислене на широк кръг читатели в области от ежедневието, в които често се спекулира с неточно или користно използване на професионални знания и наложен начин на мислене.

 

Така всеки човек, особено при нормално, не психотично състояние на условно здраве, по свое желание и с активна воля и личностна позиция, да има възможност съзнателно да управлява своето поведение и да използва резервите на психиката си за самоусъвършенстване и здраве, което е и целта на тази книга.

 

Фитопсихофармакологията е наука за действието на растителните биологично-активни вещества променящи или трансформиращи процеса на предаване на информация чрез въздействие на невродинамичните системи в мозъка на ниво синаптични образования, неврохормони и ензими във всеки един от стадиите на поведенческият акт, имат място целесъобразно създадени фитопродукти....

 

/Повече информация в прикачения файл/

Прикачени файлове

pdf

Коментари