Публикация

9 медикамента се изтеглят окончателно от България

9 медикамента се изтеглят окончателно от България

Някои ще изчезнат от пазара още тази година


Във връзка с постъпили в Изпълнителната агенция уведомления от притежатели на разрешения за употреба (ПРУ), Ви информираме, че 9 лекарствени продукта ще бъдат постоянно преустановени за продажба на територията на България.

Konakion MM 10 mg/ml solution for injection - 1 ml x 5

Активно вещество: Phytomenadione
ПРУ: Roche Bulgaria EOOD
Дата на преустановяване: август 2019 г.
Терапевтични показания: Konakion MM 10 mg/ml solution for injection - 1 ml x 5 е показан като антидот на антикоагуланти от кумаринов тип за лечение на кръвоизлив или риск от кръвоизлив в резултат на тежка „хипотромбинемия“ (т.е. недостиг на кръвосъсирващи фактори II, VII, IX и X) с различна етиология, включително предозиране на антикоагуланти от кумаринов тип, тяхното комбиниране с фенилбутазон и други форми на хиповитаминоза К (напр. при обструктивна жълтеница, както и при чернодробни и чревни нарушения и след продължително лечение с антибиотици, сулфонамиди и салицилати).

Cymevene 500 mg powder for concentrate for solution for infusion x 1

Активно вещество: Ganciclovir
ПРУ: Roche Bulgaria EOOD
Дата на преустановяване: август 2019 г.
Терапевтични показания: Cymevene 500 mg powder for concentrate for solution for infusion x 1 е показан при възрастни и при юноши над 12-годишна възраст за: 
•    лечение на цитомегаловирусно (CMV) заболяване при имунокомпроментирани пациенти; 
•    профилактика на CMV заболяване при пациенти с лекарство-индуцирана имуносупресия (напр. след органна трансплантация или химиотерапия при онкологично заболяване).

NuvaRing 0,120mg/0,015mg per 24 hours, vaginal delivery system х 1

Активно вещество: Ethinylestradiol, Etonogestrel
ПРУ: N.V. Organon
Дата на преустановяване: 14.03.2018 г.
Терапевтични показания: Контрацепция. Предназначен е за жени във фертилна възраст. Безопасността и ефикасността са доказани при жени на възраст от 18 до 40 години. Решението да се предпише NuvaRing трябва да се вземе след като се преценят настоящите рискови фактори при всяка отделна жена, в частност свързаните с венозна тромбоемболия (ВТЕ), както и рискът от ВТЕ при употреба на NuvaRing се отнася с риска при употреба на други комбинирани хормонални контрацептиви.

 

9 медикамента изчезват от пазара

 

Presinex 10 micrograms/dose nasal spray, solution - 60 doses, 6ml

Активно вещество: Desmopressin
ПРУ: ДВК Фарма ЕООД
Дата на преустановяване: осигурени количества до март 2018 г.
Терапевтични показания: Лечение на вазопресин-чувствителен централен безвкусен диабет. Диагностичен тест за бъбречен концентрационен капацитет.

Cordibenz plus 20 mg/25 mg film - coated tablets x 30

Активно вещество: Benazepril, Hydrochlorthiazide
ПРУ: Actavis Group PTC
Дата на преустановяване: 01.09.2018 г.
Терапевтични показания: Есенциална хипертония, когато е показано лечение с комбиниран продукт. Фиксираната комбинация Кордибенз плюс не е подходяща за начална терапия или титриране на дозата, но е подходяща за заместване на свободна комбинация на 10 mg и 20 mg беназеприлов хидрохлорид и 12, 5 mg или 25 mg хидрохлоротиазид при поддържаща терапия.

Flutasin 250 mg tablets x 30

Активно вещество: Flutamide
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване: 10.2019 г.
Терапевтични показания: Прилага се за лечение на напреднал карцином на простатата, при който е показано потискане на ефектите на тестостерона.

•    Като начално лечение – в комбинация с LHRH-агонист;
•    Като допълнителна терапия към вече започнато лечение с LHRH-агонист;
•    При хирургично кастрирани пациенти;
•    При пациенти, които не са се повлияли от други форми на хормонално лечение или при пациенти, които не могат да толерират такова лечение.
•    Като компонент на лечението, използвано при локално прораснал B2-C2 (T2b-T4) рак на простатата, Флутасин е показан за намаляване обема на тумора, за усилване на контрола върху тумора и за удължаване на периода на ремисия; 
•    при обемни тумори, ограничени в простатата (стадий B2 или T2b).

Glucopress tablets 5 mg x 30

Активно вещество: Glipizide
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване: 01.01.2019 г.
Терапевтични показания: Глюкопрес се прилага като допълнение към диетата при пациенти с диабет тип 2, при които подходящата диета, приложена самостоятелно, не е дала резултат.

Papaverin Actavis 50 mg tablets x 40

Активно вещество: Papaverine
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване: 01.03.2019 г.
Терапевтични показания: Симптоматично лечение на спазми на гладката мускулатура (стомашно-чревни, жлъчни, бъбречни и уретерални колики).

 

Спира продажбата на Papaverin

Ixel 25 mg hard capsules x 56; Ixel 50 mg hard capsules x 56

Активно вещество: Milnacipran
ПРУ: Pierre Fabre Medicament
Дата на преустановяване: 15.05.2018 г.
Терапевтични показания: Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Коментари