Публикация

МУ Пловдив връчи ''Доктор хонорис кауза'' на доц. Крис Иванов

Доц. Иванов е учен от Колежа по дентална медицина към Университета на Тенеси и има голям принос за сътрудничеството и между българските и американските преподаватели


Медицински университет – Пловдив присъди почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на доц. д-р Крис Иванов от Университета на Тенеси, САЩ. Това се случи по време на Тържествен академичен съвет.

Титлата му беше връчена от ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Стефан Костянев.

 

Доц. Иванов е авторитетен учен от Колежа по дентална медицина към Университета на Тенеси и член на редица престижни научни организации като „Американската асоциация по дентална медицина“ и „Американската асоциация по обществено здраве“. 

 

„Като син на български имигранти, тази награда е една голяма чест за мен. Тя е свързана не само с моята научна и преподавателска дейност, но е една награда от Медицински университет-Пловдив за нашата съвместна работа. Наградата е важна и в личен план, защото ме прави още повече един пловдивчанин и българин”, заяви доц. Иванов.

 

Доц. д-р Крис Иванов е в Пловдив заедно с още двама представители на Университета на Тенеси - проф. д-р Тимъти Хотел и проф. д-р Георги Петков.

 

Посещението бележи важен етап от успешното сътрудничеството между двата университета. Предстоящото удостояване на доц. Иванов с почетната титла на МУ-Пловдив е признание не само за постиженията му в областта на възстановителната и общата дентална медицина, но и за изключителните му заслуги към осъществяването на колаборация между американския и българския университет.

 

Доц. Иванов е основател на интернационалната мрежа Global Oral Health Initiative (GOHI) и активно съдейства за включването в нея на МУ-Пловдив. Той подпомага осъществяването на контакти между университетските ръководства; съдейства за участието на студенти на МУ-Пловдив в научно-изследователски форуми в САЩ и провеждането на стажове в Университета на Тенеси; публикува изследвания съвместно с дентални медици от българския университет.

 

Проф. Тимъти Хотел е директор на „Инициативи за оралното здраве в щата“ към Офиса на изпълнителния зам.-ректор на Университета на Тенеси, професор във Факултета по протетична дентална медицина и във Факултета по фармацевтични науки към Центъра по здравни науки на Университета на Тенеси, както и директор – дентални услуги в болници „Сейнт Томас“, Нашвил, Тенеси. МУ-Пловдив посрещна и проф. д-р Георги Петков - декан на Факултета по фармацевтични науки към Центъра по здравни науки.

 

„Посещението на представителите на Университета на Тенеси е логично продължение на вече традиционното партньорство между двата университета и ясна заявка за бъдещи още по-мащабни съвместни постижения”, съобщи зам.-ректорът по Международно сътрудничество и проектна дейност на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

 

Доц. д-р Крис Иванов изнесе публична лекция на тема „Бъдещето на денталната медицина в България“.

 

На Тържествения академичен съвет бяха връчени дипломите на заелите академични длъжности – трима професори и двадесет доценти, както и  на защитилите дисертационни трудове – шестнадесет човека с образователно-научна степен „Доктор“ и един с научна степен „Доктор на науките“.

 

Също така бяха връчени грамоти на колективите с отличени презентации и постери от научните форуми „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост“ 2018.

 

Текст: https://plovdivnow.bg/

Коментари