Публикация

West Nile virus infection in a Bulgarian man: a case report

Probl Infect Parasit Dis 2014; 42(2): 20-21


Baymakova M, Panayotova E, Christova I, Dakova S, Mihaylova-Garnizova R, Ramshev K, et al. West Nile virus infection in a Bulgarian man: a case report. Probl Infect Parasit Dis 2014; 42(2): 20-21.

 

SJR (2014): 0.186

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист „Инфекциозни болести”

24 май 2018

Прикачени файлове

pdf
West Nile virus infection in a Bul...

Коментари