Публикация

Форум за редките болести


От днес до 30 май Пловдив е домакин на Първата национална конференция за редки болести*.

Целта е лекари, пациенти и общественост да бъдат запознати с Националната програма за редки болести, да се определят на експертно ниво приоритетните редки заболявания за България, както и да бъдат изготвени предложения за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението и социалната интеграция на болните. Предвидени са пациентски семинари, работни срещи и други инициативи.  

Във форума, който ще се проведе в „Новотел-Пловдив”, ще се включат специалисти от областта на имунологията, хематологията, педиатрията и медицинската генетика, ендокринологията, дерматологията, физикалната и рехабилитационната медицина, както и национални консултанти.

Активно участие в подготовката имат Националният алианс на хората с редки болести и  Информационният център за редки болести и лекарства-сираци.


____

*За рядко се приема заболяване, което засяга не повече от 5 на 10 хиляди души от Европейския съюз.

 

Коментари