Публикация

Аспекти на травма при пациенти с МС

Кратък синтез на психичната травма при пациенти с МС


Аспекти на травма при пациенти с множествена склероза

Марков Н. С. – Пловдив

 

 

      Като матрица са поставени петте елемента на травмата по Лиз Бурбо – отхвърляне, изоставяне, унижение, предателство, несправедливост, в която не е трудно да се разположат проблемите на пациентите с множествена склероза (МС). Засегнати у нас са  7 - 8000 млади хора. МС е най-честата нетравматична причина за неврологична инвалидизация. МС засяга качаството на живот на болните и грижещите се за тях. 80% от пациентите са с влошено социално функциониране, 60% са с когнитивни нарушения, депресия и хронична умора. Голяма част остават без работа. Психиатричната коморбидност с тревожни разстроства, биполярно афективно разстройство и шизофрения е значимо по-висока в сравнение с общата популация. Честотата на извършените самоубийства е 7,5 пъти по-висока. За минимализиране на всички елементи на психична травма при пациентите с МС са необходими обединените усилия на невролози, психиатри, психолози, пациентски организации и фондации, здравната система и обществото като цяло. Книгата „Универсалното лекарство“ от Мая Стоянова е написана с тази цел.

Коментари