Публикация

Какви права дава на потребителите новият европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)

Какви права дава на потребителите новият европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)

Как прилагаме ние от CredoWeb новия регламент и правата, които произтичат от него за Вас, нашите потребители


Общият европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)  има за цел да защити физическите лица в целия Европейски съюз във връзка с обработването на личните данни. CredoWeb уважава Вашите права, свързани с поверителността и прави всичко възможно да ги предпазва. 

Правото да бъдете информирани

Създадохме страницата "В  помощ на потребителя" с цел да обясним по-добре какво представлява Общият европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) и какво прави платформата CredoWeb, за да отговори на неговите изисквания. В тази страница ще публикуваме важна за Вас информация, свързана с регламента, както и информация за промени в платформата, които пряко или косвено се отнасят до обработката на лични данни.

Съобразихме нашите Правила и условия, Политиката за поверителност и Политика за бисквитките с изискванията на GDPR, като обясняваме на разбираем език използваните практики при обработка на личните данни, които потребителите предоставят. Политиката за поверителност е достъпна за прочит както от линка в тази статия, така и от линк, намиращ се във футъра (долната част) на платформата. При възникнали въпроси можете да получите отговор, използвайки контактите за връзка с нас.

Правото за използване на личните данни

Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел, освен тази, за която изрично сте се съгласили и само в съответствие с Политиката ни за поверителност.

Правото на коригиране

Правото да контролирате личната си информация е основно Ваше право, затова ние Ви предоставяме пълен достъп да променяте, добавяте или изтривате всяка информация, която сте ни предоставяли, използвайки платформата CredoWeb.

 

Можете да променяте личната информация, която сте споделили с нас по време на процеса на регистрация в платформата или в последствие сте добавили в профила си. Ако смятате, че данните в профила Ви са грешни или непълни, можете да ги промените по всяко време, като влезете в редакция на профил и направите желаните промени.

Вижте как точно можете да коригирате данни в своя профил. 
 

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нашия екип за помощ и технически въпроси

Правото на преносимост на данните

Вие можете да поискате копие на всички Ваши лични данни, съхранявани в CredoWeb. За целта е необходимо да се свържете с екипа ни за помощ и технически въпроси.

Правото на ограничаване на обработка

Може да ограничите по всякакъв начин или напълно да оттеглите своето съгласие. Стараем се да Ви дадем колкото е възможно повече контрол над поверителността. Можете да управлявате поверителността на Вашата информация чрез настройките на профила си или като ни пишете на имейл CredoHelp@credoweb.bg.

Правото да бъдете забравени

Вие можете да изтриете своя профил в платформата CredoWeb, както и да поискате да бъдете "забравени" от нас. Ако желаете да изтриете Вашия профила е нужно да ни пишете от имейл адреса, с който сте регистрирани, на имейл адрес credoadmin@credoweb.bg с искане профилът Ви да бъде изтрит. 

Ако желаете да бъдете изцяло „забравени“ от CredoWeb е необходимо изрично да го заявите в своя мейл до нас. Изтриването на Вашия профил и/или изтриването на всички данни, които обработваме за Вас ще бъде осъществено при условията на нашите Oбщи правила и условия и Политика за поверителност.

Правото при автоматизирани решения и профилиране

Използваме автоматизирано профилиране, за да Ви предлагаме съдържание, базирано на интереси, които Вие избирате. Това може да са статии, събития, дискусии, електронни обучения, връзки с други потребители или страници за следване.


Не използваме автоматизирано профилиране за каквато и да е друга цел, различна от тази, описана тук. Не използваме автоматизирано профилиране, за да взимаме решения относно Вас, когато решенията са основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.

Правото на достъп

Може да поискате да получите достъп до използваната информация за Вас, да я коригирате, да използвате човешка намеса, да изразите мнение, възразите и оспорвате решение относно Вас, когато решението е основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.

Прочетете нашата Политика за поверителност, за да научите подробно коя информация  обработва платформата CredoWeb. Ако имате въпроси, може да се свържете с нас.

 

Правото на преносимост на данните

Може да поискате Вашата лична информация да бъде трансферирана на трета страна в стандартно използван формат като пишете на имейл privacyteam@credoweb.bg.

Правото Вашите данни да не бъдат трансферирани в страни извън Европейското икономическо пространство без изрично допълнително съгласие

Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат трансферирани с лица в държави извън Европейското икономическо пространство, когато не са предвидени подходящи мерки за защит на Вашите лични данни.  Това може да заявите, като ни пишете от имейл адреса, с който сте регистрирани, на имейл адрес privacyteam@credoweb.bg.

Правото на жалба

Вие имате право да подадете жалба относно Вашите права към държавните институции за защита на личните данни.

Нашият стремеж е да отговаряме на Вашите искания, въпроси и възражения във връзка с Вашите данни в разумен срок. Обърнете се към длъжностното лице по защита на данните на „КредоУеб“ ЕООД Геновева Джустрова.

 

При възникнали въпроси или нужда от съдействие, можете да получите отговор, използвайки контактите за връзка с нас.

 

 

Ако имате допълнителни въпроси спрямо съгласията, както и спрямо обработката на Вашите лични данни от страна на CredoWeb, може да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данни (Data Protection Officer) на имейл privacyteam@credoweb.bg

Коментари