Публикация

Типове съгласия, които потребителят трябва да даде във връзка с GDPR

Типове съгласия, които потребителят трябва да даде във връзка с GDPR

Подробна информация за всяко едно съгласие в съответствие с новия европейски регламент за защита на личните данни, който позволява на потребителя сам да управлява данните, които предоставя и начина, по който те се използват


 

Настоящият текст описва конкретните съгласия за ползване на данни, които трябва да отбележи всеки потребител след първоначална регистрация в CredoWeb, както и при  вход в платформата.

1) Да получавам периодичен бюлетин с полезна информация на посочения от мен имейл. Бюлетинът съдържа статии, новини, информация за дискусии, онлайн обучителни курсове и други теми, според заявените от мен интереси. Бюлетинът може да съдържа маркетинг и/или рекламно съдържание. От него мога да се отпиша по всяко време през настройките на профила ми. Това може да стане по следния начин.


2) Да получавам известия за лични съобщения, които съм получил/а от други потребители в CredoWeb на посочения от мен имейл. Тези известия ми помагат да бъда информиран/а за личната кореспонденция, която имам в платформата. Възможно е да получавам съобщения от потребители и/или страници, съдържащи маркетинг и/или рекламно съдържание, но мога да блокирам изпращащи, ако не желая да получавам съдържание от тях. Мога да се отпиша от имейл известията за лични съобщения по всяко време през настройките на профила ми. Това може да стане по следния начин.

 

3) Да получавам покани за събития, игри, дискусионни групи, онлайн обучителни курсове, въпросници и други дейности, внимателно избрани за мен въз основа на интересите ми на посочения от мен имейл. Те ще ми помогнат да науча всичко, което се случва в платформата, по темите, които ме интересуват. Тези покани могат да съдържат маркетинг и/или рекламно съдържание. Мога да се отпиша от поканите по имейл по всяко време през настройките на профила ми. Това може да стане по следния начин.


4) CredoWeb да може да споделя информация с организатори на събития, дискусии, онлайн обучения за моите активности в тях. Това включва основно информация, която е публично достъпна за всички участници, като например коментари, харесвания, получени сертификати. Използвайки тази информация, организаторите могат да подобряват своите активности, за да са по-полезни за мен. Мога да спра да споделям информация за моите активности, като публикувам като „анонимен“ потребител или сменя настройките на профила си. Това може да стане по следния начин.

 

Вие можете да оттегляте всяко едно от съгласията си или да го давате отново по всяко време, променяйки настройките на своя профил
 

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нашия екип 

Ако имате допълнителни въпроси спрямо съгласията, както и спрямо обработката на Вашите лични данни от страна на CredoWeb, може да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данни (Data Protection Officer) на имейл privacyteam@credoweb.bg

Коментари