Публикация

Над 5500 ученици и учители станаха посланици на здравето

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. Проектите бяха насочени към превенцията на рисковите за здравето фактори


 

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците, заедно с техните учители, реализираха проекти в

две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”

Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, като дейностите включват спортни прояви-състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които приключиха успешно, са 75. В категорията от 1-ви до 4-ти клас попадат 18 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 38 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 19 проекта.

Коментари