Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2018

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2018

Новият брой на сп. Здравна политика и мениджмънт излезе от печат


Брой 2/2018

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Дискусионен клуб

Бъдещото развитие на човека. Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн

 

Актуално интервю

Диалогичност и прозрачност в работата на Европейската асоциация по здравен мениджмънт. Усман Кан

 

Собствени проучвания и анализи

 1. Потребност от здравна информация, източници на информация и здравно поведение сред деца и юноши от 14 до 19 години – част ІІ. Н. Джафер, М. Грекова, Ц. Петкова
 2. Управление на медицинския риск в акушеро гинекологичната практика. М. Цанкова, З. Петрова, Е. Джеретто
 3. Управление на здравния риск от химични вещества сред работещи на Пристанище Варна Запад. Л. Христова, К. Любомирова, Н. Цачева
 4. Подбор и адаптация на медицински персонал. В. Гаров, Св. Гаров, Д. Гугутков
 5. Трудовомедицински характеристики при ИТ специалисти. Хр. Велчева, К. Любомирова, Н. Цачева

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Концептуален модел за изграждане на система за безопасност на пациентите. З. Петрова, И. Костов
 2. Контрол по изпълнението на договорите за оказване на Първична извънболнична медицинска помощ. М. Джугларска
 3. Анализ на мерките за подобряване на достъпа и качеството в Първичната медицинска помощ. М. Лазарова
 4. Преглед на основни промени в предмета на Националния рамков договор. Р. Янева
 5. Здравното осигуряване в Република Словакия. А. Георгиев
 6. Историческо развитие на естетичната медицина. М. Михайлов, А. Велкова
 7. Психично здраве, базирано на доказателства. Е. Георгиева
 8. Анализ на специфичните характеристики и математико-физиологични алгоритми за регистрация на суправентрикуларните и вентрикуларни екстрасистоли. Р. Николова
 9. Социално значими съдови заболявания на ретината. Цв. Димитров, Цв. Михайлова, Д. Тодорова

 

Новини и събития

 1. Клипинг
 2. Предстоящи през 2018 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика
 3. „Физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност”
 4. „Качество на трудовия живот”
 5.  “Изследване на субективното възприятие за качество на трудовия живот на работещи в здравеопазването”
 6. Медик на 2017 година
 7. Български лекарски съюз подписа знаков договор с Европейски съюз на медицинските специалисти
 8. Медицински колеж в София отбеляза 175-годишнина от рождението на своя патрон – Йорданка Филаретова
 9. Здравен политик, мениджър на 2017 г.
 10. Патронен празник на Медицински Университет – София

В близък план

Ивайла Георгиева

Коментари