Публикация

6 причини да познаваме нашето тяло

Автор: Ивайло Атанасов - кинезитерапевт


        Голяма част от възрастните хора над 65 години, и не малка част от по-младото поколение имат значително затруднение да определят частите на своето тяло, нямат представа за тяхното наименование и най-малко за тяхната функция. И тук не говорим за сложни латински понятия, а за основни и общоизвестни наименования на анатомичните части, като коляно, бедро, глезен, таз. Въпреки, че прекарваме целия си живот с нашето тяло и претърпяваме редица промени в него, никой не се старае да разбере как то функционира и да анализира причините за неговите болки.

    Възникват наименования като „кълчека”, „алмаджика”, „табаните”, „яълката”, и определения като „боли ме бутът, кокалят, месото, рибиците” и др. Наскоро, възрастна жена ми се оплака от болка в „дупките” като посочи областта под ребрата. Вероятно, от всички познания, които човек може да развие, е изключително важно той да познава своето тяло, тъй като тялото – това сме ние, заедно с всички органи и съставни части. Вероятно, е много по-добре да не знаем къде се намира някоя държава, отколкото къде е нашето коляно, жлъчка, черен дроб или бъбреци.

     Защо е важно да познаваме нашето тяло?

  1. Опознавайки тялото ние опознаваме и начина по който то функционира! Когато  имаме функционален проблем ще можем веднага да го свържем с определена част или орган в тялото. Разбира се, тялото ни е много сложен механизъм, но ние все пак ще имаме някаква обща информация и насока.
  2. Когато имаме добри познания за това как работи нашето тяло, много по-трудно ще ни заблудят или възползват от нашето незнание – било то чрез реклами за лесно решение на здравословни проблеми, „лечители” предлагащи чудодейни мехлеми и отвари, народни лечители, които „наместват” тялото. Всичко това може да ви спести огромно количество финансови средства, време и дори усложнения на вече съществуващия проблем.
  3. Когато знаем как функционира тялото ни, можем да преценим, кога дадена ситуация изисква необходима спешност и бързина на реакцията, за да не се получат трайни увреждания или инвалидизация. Изключително важно е да можем да направим разлика, кога  загубата на движение е причинена от счупване на кост, от натъртване на меките тъкани или имаме неврологичен проблем.
  4. Когато знаем естеството на нашия проблем, анализирали сме нашата болка или дисфункция, ние лесно можем да се насочим към здравен специалист, който да ни прегледа и уточни нашето състояние. Това също дава и по-добра комуникация между пациент - специалист. Запознатият с проблема пациент може лесно да разпознае дали лечението е адекватно или нещата се претупват, или усложняват с ненужни процедури.
  5. Неграмотността и незнанието често предизвикват снизхождение и непрофесионално отношение от страна на лекари, терапевти и медицински персонал, като често се налага интерпретиране на заболяването по начин, който да е близък до интелекта и познанията на пациента. Това от своя страна води до объркване и погрешна представа за заболяването не само за боледуващия, но и при предаването на тази информация към други специалисти. Често съм чувал как „шиповете от врата растат към мозъка”, „забиват се в главата” и др.
  6. От друга страна познанието и адекватното излагане на проблема пред здравния специалист, е една добра основа за по-професионално отношение към проблема, по-адекватно реагиране  и третиране, което ще доведе до по-успешен оздравителен процес.

    Винаги можете да подобрите вашите познания за тялото си, начините са изключително много, само да имате желание и да положите усилия за да разберете вашето тяло. Но най-важно е вашият източник на информация да бъде надежден и достоверен.

Коментари

Абсолютно вярно, особено в малките градове и села.