Публикация

Шеста Европейска конференция по кристален растеж (ECCG6)

Шеста Европейска конференция по кристален растеж (ECCG6)

Конференцията ще се проведе в периода 16-20 септември 2018 г. в "Ривиера Холидей Клуб", Варна, България


Шестата Европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) се организира от Института по физикохимия, Българската академия на науките и Европейската мрежа за кристален растеж. Конференцията ще се проведе в периода 16-20 септември 2018 г. в "Ривиера Холидей Клуб", Варна, България.

 

Целта на ECCG6 е да насърчава дискусиите и стимулирането на фундаментални и приложни изследвания в областта на растежа на кристалите и да насърчава мултидисциплинарния подход към научните проблеми, тясно свързани с изискванията на обществото в различни области на съвременния живот като микроелектрониката, фотониката, фармацевтиката и производството на химически материали, здравеопазване и др.

 

Конференцията също така възнамерява да насърчава срещата на изследователи от публични и частни организации и да улесни сътрудничеството между академичните среди и индустрията.

 

Повече информация и регистрация: http://newevent.bg/events/241/eccg6-sixth-european-conference-on-crystal-growth

 

#newevent #нюивент #ECCG6

Коментари