Публикация

НСОПЛБ: Да се облекчи работата на личните лекари в груповите практики

НСОПЛБ: Да се облекчи работата на личните лекари в груповите практики

Сигнали за проблеми от цялата страна


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България настоява да се облекчи работата на ОПЛ, които желаят да създадат или да работят в групови практики.
В централния офис на сдружението са постъпили

множество сигнали от цялата страна за възникнали сериозни проблеми в груповите практики (ГП) за първична извънболнична медицинска помощ

„Те са свързани с усложнения в обработката на получената от НЗОК/РЗОК информация за одобрени/отхвърлени прегледи, актуална пациентска листа, одобрени/отхвърлени лица, за които трябва да се изплати разлика в потребителска такса и точни данни, въз основа на които да се разпределят средствата между участниците в груповите практики“, уточняват от НСОПЛБ в писмо до управителя на НЗОК проф. Камен Плочев, зам.- министър Жени Начева, и председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев.

 

„Обединяването на колеги в ГП, където това е възможно, би била положителна тенденция, чиято полезност е доказана в европейската практиката. Но за целта би трябвало да се създават облекчения в работата на общопрактикуващите лекари, които желаят да създадат или да работят в ГП, а не затруднения“, изтъкват от организацията.

 

Според сдружението част от

решенията на проблемите, които могат да се реализират бързо и да облекчат медиците

 са: 

 

1.    При отчитането на груповите практики да се запази и занапред възможността за подаване на индивидуален отчет от всеки член на ГП, като НЗОК/РЗОК на базата на подадения ХМL и коригираната от НЗОК/РЗОК информация връща към ИМП информация (одобрен индивидуален месечен отчет) за всеки член на ГП. В момента се връща само общ за ГП одобрен отчет, както и обединени, но не и персонални за всеки член в практиката допълнителни данни.

 

2.    Да се подава персонална информация към всеки ОПЛ за отпадналите диспансерни прегледи и движението на броя диспансеризирани пациенти групите с една, две или повече от две диспансерни диагнози. Информацията да съдържа идентификационни данни за пациента и най-вече причините за промяната, които в момента остават неизвестни или са трудно установими, което не позволява корекция, а задълбочава проблема. 

 

3.    Към всеки ОПЛ (член на ГП) или регистриран като ИП да се подава ежемесечна

информация колко пациенти отпадат от заплащане на разликата в дължимите суми за посещение при лекар по чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗЗО и основанието за това.


НСОПЛБ предлага проблемите и свързаните с тях детайли да бъдат обсъдени на среща тази седмица.

 

Цялото писмо вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

pdf

Коментари