Публикация

Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ, Книжовно наследство

Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ, Книжовно наследство

УСТРОЙСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Доклад „ Съображения за устройството на медицинските части” – 1878 г.


- принципна структура и организация на здравеопазването

- фокус върху хигиената и профилактиката

- създаване на аптечна мрежа

 

Виж прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари