Публикация

Онлайн обучения за лекари на БЛС в CredoWeb

Онлайн обучения за лекари на БЛС
в CredoWeb

Обучението за лекари в CredoWeb е електронна форма на Продължаващо медицинско обучение (е-ПМО), която разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на следването и специализацията


 

В електронното обучение в CredoWeb могат да участват всички правоспособни български лекари, независимо дали са специалисти, специализанти или нямат специалност.

 

Виж прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари