Публикация

ЕНДОСКОПСКO ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПЪРВИЧЕН МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Меланомът на пикочния мехур е изключително рядко срещано онкологично заболяване


Честотата на извънкожните локализации на малигнения меланом  е около 0,2 % от общата заболеваемост на тази нозологична единица. Лезиите по-често биват метастатични, отколкото първични. Хистопатологично меланомът на пикочния мехур не се различава от меланомните процеси в други локализации.

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

ЕНДОСКОПСКO ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПЪРВИ...

Коментари