Публикация

ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА ПРИ РАДИАЦИОНЕН ЦИСТИТ

Радиационният цистит е рядко срещано усложнение при лъчелечение на тумори в малкия таз


Радиацията в терапевтични дози, води до поражения в туморните клетки, така и в околните тъкани. Уврежда се директно  ДНК. В пикочния мехур се наблюдава исхемия на лигавицата и разязвяване на епителния слой. В късните фази кръвоносните съдове облитерират.

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА ПРИ РАДИАЦ...

Коментари