Публикация

Проф. Росен Маджов бе избран за почетен член на Унгарското хирургическо дружество

Проф. Росен Маджов бе избран за почетен член на Унгарското хирургическо дружество

на 64-ят Национален конгрес на Унгарското хирургическо дружество с международно участие


Проф. Росен Маджов бе избран за почетен член на Унгарското хирургическо дружество

В периода 24-26.05.2018 г. в Унгария се проведе 64-ят Национален конгрес на Унгарското хирургическо дружество с международно участие. В научното събитие се включиха над 700 хирурзи от Унгария, САЩ, Германия, Великобритания, Холандия, България, Румъния и др. Проф. д-р Росен Маджов от МУ-Варна участва в конгреса като лектор и изнесе пленарен доклад. Заседанията се проведоха в три пленарни зали и две постерни сесии.

По време на официалното откриване бяха отличени трима почетни членове на Унгарското хиругическо дружество, като проф. Маджов получи награда  за дългогодишното си активно участие в научните програми на международни хирургически конгреси и конференции. Другите двама наградени хирурзи са от САЩ и Холандия. 

Коментари