Публикация

В агенция „Медицински одит” са постъпили над 200 жалби


За стоте дни от съществуването на агенция "Медицински одит" в нея са постъпили повече от 200 жалби. Над половината са проверени, като основателните, потвърждаващи влошеното качество в здравеопазването, са 80%.

Изпълнителният директор на агенцията доц. Златица Петрова съобщи още, че са проверени 60 лечебни заведения, 6 РЗОК и 4 доброволни здравноосигурителни фонда. В 17 от проверките са участвали експерти по дадените специалности и дейности, което е резултат от доброто сътрудничество със съсловните организации, научните дружества, националните консултанти.

Най-фрапантните нарушения са констатирани в приемането, достъпа на пациентите, в обема на диагностично-лечебните процедури.

Установено е неизпълнение на стандартите по хирургия, анестезиология и реанимация, както и на изискванията за квалификация на специалистите, което е особено сериозен проблем при някои спешни отделения, каза доц. Петрова.

Заради лоша организация в спешните отделения има практика да не се правят консултации с невролог, пропуски има и от страна на дежурните лекари.

При проверките най-сериозни са се оказали нарушенията в болницата в Благоевград и в МБАЛ в Бургас. Агенцията е сезирала и прокуратурата, след като при проверка по жалба за неправилно лечение в болницата в Благоевград са установени нередности с документацията.

Нарушения на стандартите по хирургия са открити и в "Пирогов".

Сред частните лечебни заведения нарушения са открити в многопрофилната болница "Св. София" и в "Доверие".

В частните болници има тенденция да се отклоняват по-тежките случаи, съществуват проблеми и със спазването на стандартите по анестезиология.

Доц. Петрова посочи като добри примери спешното отделение на болницата в Хасково, "Св. Марина" във Варна, софийските "Царица Йоанна", инвазивната кардиология в "Св. Анна" и "Токуда".

Коментари