Публикация

Консултанти от СЗО посетиха касата, болница и ДКЦ в София за анализ

Консултанти от СЗО посетиха касата, болница и ДКЦ в София за анализ

Споделиха успешни практики в Европа


Трима представители на Световната здравна организация посетиха Националната здравноосигурителна каса, МБАЛ „Св. Иван Рилски“  и Диагностично-консултативен център 5 в София. 

 

Целта на посещението в НЗОК бе представителите на СЗО, със своята висока експертиза в областта на предоставянето на здравни услуги, 

да споделят с българските партньори добри и успешни практики от други европейски страни

извършили реформа в модела на финансиране на сектора.

 

На срещата присъства ръководството на институцията в лицето на подуправителя й д-р Йорданка Пенкова, директори на дирекции и експерти.

 

Консултанти от СЗО в УМБАЛ "Свети Иван Рилски"

 

Придружени от представител на НЗОК, по време на визитата в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София, гостите се запознаха с приоритетите, свързани с лечението на туморни заболявания на мозъка, ендоваскуларните интервенции, онкологията, ревматологията, гастроентерологията, професионалните заболявания и други. 

 

Бяха разисквани финансирането на дейностите по клинични пътеки, регистрирането и организацията на лечебния процес на пациентите, обучението на млади кадри, както и предизвикателствата, които стоят пред лечебните заведения за болнична медицинска помощ. 

 

Посетени бяха и две от отделенията на болницата – по хирургия и лъчелечение, където експертите успяха да добият преки впечатления за извършваните в тях дейности.

Визита в ДКЦ-5

По време на посещението си в ДКЦ - 5 – София представителите на СЗО се запознаха и с организацията на извънболничната медицинска и дентална помощ и на аптеките. На гостите бе представен начинът на финансиране и организацията на работа в извънболничната помощ.


 

Коментари