Публикация

Община Русе финансира ин витро процедури на бездетни семейства


Община Русе ще отдели от бюджета 30 хиляди лева си за финансиране на ин витро процедури на бездетни семейства.

От 1 до 30 юни в деловодството на общината ще се приемат документи по програмата „Асистирана репродукция”.
На всеки одобрен кандидат ще се отпускат по 2 500 лева срещу фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за предстояща ин витро процедура.

Втората сесия за финансиране по програмата ще бъде от 1 до 30 септември.

Необходимите за кандидатстване документи - заявления и декларации по образец, се получават в информационния център на Община Русе (пл. „Свобода” 6).

За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Здравеопазване, младежки и спортни дейности”, стаи 31 и 32, в сградата на ул. „Черно море” № 2.

За справки - тел. 082/506 755, 082/506 737, 0887 783 664 и 0885 397 831.

 

Коментари