Публикация

Първа национална конференция по инсулт с международно участие

На форум във Варна специалисти обсъдят профилактиката и лечението на инсулта 


Медицински университет – Варна е организатор и домакин на първата национална среща по инсулт.

Тя ще се проведе на 8 и 9 юни 

Във форума ще участват и световно признатите специалисти проф. В.Фейгин от Нова Зеландия, проф. Н. Валгрен от Швеция и д-р Миласинович от Словения.

 

По време на научната конференция ще бъдат дискутирани актуални въпроси, свързани с

 

епидемиологията на инсулта, SITS регистъра за реперфузионна терапия, възможностите за повишаване качеството на грижите за пациентите по програмата ESO EAST в България и медицинска реакция при някои съпътстващи заболявания. 

Специалистите ще обсъдят също първичната и вторична профилактика, методите на лечение на острия мозъчен инсулт и неврорехабилитацията

Първият по рода си научен форум, посветен на инсулта, е насочен както към невролози, съдови специалисти, неврохирурзи и анестезиолози, така и към общопрактикуващи лекари, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна.


 

Коментари