Публикация

Световен ден без тютюнопушене


На 31 май се отбелязва Световният ден без тютюнопушене.

Всяка година Световната здравна организация акцентира върху актуална тема. През 2010 г. тя е „Жените в прицела на тютюневия маркетинг”.

Според статистиката 9% от жените пушат, при мъжете този процент е 40 на сто. В света пушачите са над 1 милиард души, от които 200 милиона са жени, като тенденцията е техният брой постоянно да нараства. Годишно от заболявания, причинени от употребата на тютюневи изделия, умират пет милиона души, като 1,5 милиона от тях са жени.

Делът на жените у нас, които страдат от вредния навик, непрекъснато нараства – от 16,7% през 1986 г., 23,8% през 1996 г., 29,8% през 2001 г. на 38,1% през 2007 г. През 2008 г. има лек спад на пушещите жени – 28,2%, но все още е рано да се отчита тенденция.

Сравнявайки резултатите от Глобалното проучване на тютюнопушенето при младите хора в България, проведено през 2002 г. и 2008 г. сред 13-15-годишни ученици, се отчита, че през 2008 г. процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10-годишна възраст е 16,3% (през 2002 г. е бил 14,2%).

Склонните да пропушат момичета през 2008 г. са били 36,4%, за разлика от 2002 г., когато са били 34,3%. През същата година момичетата между 13 и 15 години са пушили повече от момчета на същата възраст.

Национално представително изследване през 2007 г. у нас установи, че процентът на редовно пушещите жени е 32,7%.
Най-голям дял от тях - 57,8 на сто, посягат към вредния навик между 16- и 20-годишна възраст.
Тревожен факт е, че 44,2 на сто от жените престояват в среда на тютюнев дим от 1 до 5 часа или над 5 часа.

Един от най-засегнатите органи от тютюнопушенето е белият дроб. Ако през 1970 г. на 100 000 души от населението смъртността от рак на белия дроб при жените е 8,2, то през 2007 г. тя е почти два пъти повече – 15,8. Злокачествените тумори на белия дроб заемат 4% от регистрираните през 2007 г. онкозаболявания при жените. При тях се наблюдава увеличение – от 7,5 на 100 000 през 1970 г. до 16,3 на 100 000 през 2007 г.

У нас Световният ден без тютюнопушене ще бъде отбелязан с разнообразни прояви - дискусии, състезания, анкетни проучвания, информационни кампании и др.

В Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св. София” ще се проведат безплатни изследвания на дишането. Преди това д-р София Ангелова ще представи темата „Тютюнопушене или здраве и красота – изберете сами”.

__________

Рискове за здравето на жените

Много опасности за здравето на жените са свързани с тютюнопушенето.
То увеличава риска от много видове рак (включително рак на устата, фаринкса, хранопровода, ларинкса, пикочния мехур, панкреаса, бъбреците и шийката на матката), както и риска от остра миелоидна левкемия. Активното пушене може да бъде свързано с рак на гърдата преди менопаузата.

При жените, които пушат, опасността да развият потенциално фатална хронична обструктивна белодробна болест, която включва хроничен бронхит и емфизема, е по-голяма.

Жените пушачи е по-вероятно да страдат от безплодие и забавяне на зачеването.

Тези, които пушат по време на бременността си, са с повишен риск от преждевременно раждане, раждане на мъртъв плод или смърт на новороденото.

Тютюнопушенето може да доведе и до намаляване на кърмата.

Коментари