Публикация

Съвременни комплексни дейности и интервенции при диабетици с периферни съдови усложнения

Презентацията е представена от доц. Валентин Василев - началник на отделението по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас


 Налице е изявена тенденция на увеличаване броя на заболелите от захарен диабет. В България според различни източници броят им варира от 350 000 до 500 000, което възлиза на внушителните 7% от населението. Диабетното стъпало е най-честото усложнение на диабета - повече от половината диабетици над 45 годишна възраст страдат от различни форми и тежест на диабетно стъпало. Най-опасни и необратими са формите развиващи периферна артериална обструктивна болест (ПАОБ) водещи до исхемична гангрена, висока ампутация, тежка инвалидизация и силно намалено качество на живот.

 Целта на презентацията е да потърси най-краткия път, който трябва да измине пациента от появата на първите симптоми сигнализиращи наличие на периферни съдови усложнения до успешното им лечение и по-нататъшна ефективна профилактика и наблюдение. Представена е група от 139 диабетици с клинична изява на ПАОБ диагностицирани в Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас и лекувани ендоваскуларно в МБАЛ Бургасмед за последните 2 години. Ендоваскуларното лечение е нискорисков и ефективен метод и се явява успешна алтернатива на оперативните интервенции при лечение на диабетна макроангиопатия, особено с локализация в подколенния сегмент. Предимствата на тази ориентирана към пациента модерна терапия са очевидни - избягва се обща анестезия, болката е сведена до минимум, изключва оперативни разрези, бързо възстановяваване на трудоспособността, повишаване качеството на живот.

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Съвременни комплексни дейности и и...

Коментари