Публикация

Метаболитен синдром и диабет при напреднала възраст - терапевтични аспекти

Презентацията е представена от доц. Даниела Попова - Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", МУ София


 Мнозинството от пациенти с диабет тип 2 в съвременната медицинска практика са в пенсионна възраст над 65 години и имат много по-често установени сърдечносъдови заболявания и висок остатъчен сърдечно-съдов риск. Данните на редица клинични анализи установяват недобър терапевтичен контрол при диабетици в напреднала възраст. Тази диабетична субпопулация изисква специфичен терапевтичен подход, който включва избягване на свръхтерапия с антихипергликемични медикаменти и повишен контрол на риска от хипогликемия, прецизиране на бъбрачната функция и корекция на почти всички антидиабетни медикаменти при бъбречна недостатъчност, оптимизиране на фармакотерапията при сърдечна недостатъчност и артериална хипертония. От друга страна, недостатъчно се прилагат или рано се елиминират инсулиновите очувствители - метформин и пиоглитазон. По-нови данни доказват благоприятна роля на метформина при болестта на Алцхаймер и за намаляване на на биологичните процеси на остаряване - възпаление, оксидативен стрес, клетъчно преживяване, автофагия - чрез вътреклетъчни и извънклетъчни ефекти. Все още не се ползва достатъчно ефектът на SGLT2-инхибиторите при възрастни пациенти над 65 години, доказан в по-нови студии. За всички пациенти с диабет в напреднала възраст е необходим постоянен контрол на сърдечносъдовите рискови фактори. При изграждане на диетичния режим е необходимо да си имат в предвид възрастовите изменения в телесния състав - старческа саркопения, саркопенично затлъстяване, сенилна остеопороза и дехидратация, намаления базален метаболизъм, променените физиологично сетивни, гастроинтестинални, неврологични и двигателни функции, развитие на физическакрехкост и намалена имунна защита. Повишена е необходимостта от храни с висока хранителна плътност за осигуряване на есенциални нутриенти и индивидуален диетичен подход за избягване на затлъстяване и малнутриция. Поддържането на добра физическа активност и постоянна немастна маса намаляват болестността и смъртността при диабетици в напреднала възраст.

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Метаболитен синдром и диабет при н...

Коментари